Sunday, February 3, 2013

Rumah Kita
Ini rumah kita.
Suatu hari nanti.

Andainya surat pertukaran tiba ketika ini,
sudahkah anda bersedia untuk berpindah rumah?

Saya belum.

No comments: